678 58 98 63 - José Grau Niñoles, 39 - 03203 Elx federacionvecinoselche@yahoo.es

III Jornades de convivencia veïnal en la partida Salades

La convivència veïnal que va tindre lloc en la zona coneguda com la bassa, en la voltants de la urbanització, va recollir les activitats de jocs infantils, campionat de chinchón i el tradicional sopar de cabasset

La visita al veïnat i a l’organització de l’esdeveniment va comptar amb l’assistència del regidor de comerç Felip Sánchez i representants de la Federació d’Associacions Veïnals d’Elx

Al més genuí estil veïnal, la urbanització Buenos Aires, celebra el tradicional sopar de cabasset en els voltants de la urbanització. L’esdeveniment que va tindre lloc en la zona coneguda com la bassa va comptar amb l’assistència i agraïment del regidor de comerç Felip Sànchez i de la representació de la FAVE d’Elx. La tercera convivència veïnal va recollir activitats lúdiques i participatives com a jocs infantils, el sempre lúdic campionat de chinchón i com no també el tradicional sopar de cabasset que reuneix en convivència al veïnat de la urbanització en un acte festiu que va ser amenitzat per l’actuació en directe del grup Xaman Rock am Blues.

La A.vv. urbanización Buenos Aires celebra la tradicional cena de cabasset

3ª Jornadas de convivencia vecinal en la partida Saladas

La convivencia vecinal que tuvo lugar en la zona conocida como la balsa, en los alrededores de la urbanización, recogió las actividades de juegos infantiles, campeonato de chinchón y la tradicional cena de cabasset

La visita al vecindario y a la organización del evento contó con la asistencia del concejal de comercio Felip Sánchez y la representación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche

Al más genuino estilo vecinal, la urbanización Buenos Aires, celebra la tradicional cena de cabasset en las inmediaciones de la urbanización. El acontecimiento que tuvo lugar en la zona conocida como la balsa contó con la asistencia y agradecimiento del concejal de comercio Felip Sánchez y de la representación de la FAVE de Elche. La tercera convivencia vecinal recogió actividades lúdicas y participativas como juegos infantiles, el siempre lúdico campeonato de chinchón y cómo no también el tradicional sopar de cabasset que reúne en convivencia al vecindario de la urbanización en un acto festivo que fue amenizado por la actuación en directo del grupo Chamán Rock am Blues.